ซื้อ / จ้าง ประจำปี 2565

ประกาศซื้อ / จ้าง > ประจำปี 2565

Title
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการจัดการและขนส่งกากกัมมันตรังสี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 12 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเผยแพร่กิจกรรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างถ่ายเอกสารวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำป้ายบอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทำโบร์ชัวร์ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสาย Lab ชนิด Cat 6 (ภายใน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการตามระยะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผลิตสื่อดิจิทัล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างสมุนไพรคัดแยกสิ่งแปลกปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงผลพร้อมปากกาสำหรับงานสร้างสรรค์ภาพดิจิทัล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 1รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิเขย่า 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังปั่นสลัดน้ำ จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 1.5 คิว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 12 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 14 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปคโทรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotmeter) 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างควบคุมอุณหภูมิ 1 อ่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกลั่นน้ำ 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (เฉพาะเคส) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตีบดละเอียด 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อความดันสูง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นผสมอาหาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นละเอียด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องระเหยสารภายใต้ความดันสูง 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหั่นสมุนไพรอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบแห้งแบบถาดวง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะกระจกแบบกลม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 6 มกราคม 2565)
Download
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะประชุมพับเก็บได้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
Download

     19 total views,  1 views today