งานกิจการนักศึกษา

ชนิดไฟล์ ชื่อเอกสาร วันที่
เลือกตั้งนายกองค์การ และนายกสโมสรนิสิตประจำคณะ กำหนดการสำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนิสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 20-Feb-2017
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 24-Jun-2016
สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 15-Jun-2016
บันทึกข้อความขอคิดกิจกรรม 26-Apr-2016
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (สก.15.1) 26-Apr-2016
แบบผลงานและแนวคิดของนิสิต (สก.10) 26-Apr-2016
แบบประวัติส่วนตัวนิสิต (สก.8) 26-Apr-2016
แบบประวัติการศึกษานิสิต (สก.9) 26-Apr-2016
แบบปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา (สก.13) 26-Apr-2016
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (สก.11) 26-Apr-2016
แบบทดสอบบุคลิกภาพ (สก.14) 26-Apr-2016
แบบการมาพบของนักศึกษา (สก.12) 26-Apr-2016
แบบฟอร์มเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น (ฉบับแก้ไขล่าสุด) 21-Jul-2015

 24 total views,  1 views today